Wat gebeurt er momenteel op de automarkt?

Wat gebeurt er momenteel op de automarkt?

Trend 1: hogere kosten auto

De autokosten stijgen al gedurende een lange periode. Ook zijn de kosten zwaar afhankelijk van sterk fluctuerende brandstofprijzen, er is op lange termijn een duidelijk stijgende lijn te zien. Nou is in dezelfde periode gemiddeld gezien alles duurder geworden in Nederland. Kunnen we dan niet stellen dat de kosten voor een auto stijgen zoals verwacht zou kunnen worden?

Het antwoord daar op is nee. De kosten voor een auto stijgen harder dan andere kosten. De kosten die het hardste zijn gestegen zijn die voor de verzekeringen. In de periode van 2015 tot 2017 zijn de verzekeringskosten gemiddeld gezien met meer dan 10% gestegen.

Trend 2: elektrische auto populairder

Nederlanders kopen steeds vaker een elektrische auto. Dit past bij de trend in de samenleving dat er meer aandacht is voor een duurzame levensstijl. Uit onderzoek uit 2018 is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders enigszins bewust bezig is met het eigen energiegebruik. De belangrijkste reden die in het onderzoek wordt genoemd om bewust om te gaan met het energiegebruik is de portemonnee. Op de tweede plaats kwam het milieu.

Ook voor de elektrische auto zal deze redenering op gaan. Door de lagere belastingen voor hybrids en volledig elektrische auto’s is het prijstechnisch interessant om een dergelijke auto aan te schaffen. Nou biedt dit geen zekerheid voor de toekomst. Beleidsmatig worden er nog al eens aanpassingen gedaan die invloed hebben op de prijs van een elektrische auto. Tot slot zal een deel van de mensen een elektrische auto aanschaffen omdat ze het milieu minder willen belasten.

Trend 3: auto importeren in trek

Een andere belangrijke trend is de groei van auto-import in Nederland. Ook hier is een lagere prijs dan de alternatieven in Nederland de belangrijkste beweegreden.

Daarnaast is de professionalisering van de parallelimport een belangrijke impuls voor de groei. Er zijn meer Nederlandse aanbieders voor het importeren van auto’s. Daarnaast zijn ze concurrerender geworden met de verkoop van auto’s. Grote Nederlandse platformen als Autoweek en ANWB besteden uitgebreid aandacht aan auto-import. Tot slot zijn er websites en mobiele apps die inspelen op het makkelijker maken van het importeren van een auto. Voorbeelden van mobiele apps gericht op de auto-import zijn Mywebcar en Mobile.de.

Ook de Duitse ondernemingen hebben zich meer ingesteld op de Nederlandse afzetmarkt. Voorbeelden van bekende Duitse ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse markt zijn Das Import en AutoScout 24.

Reageren is niet mogelijk.